No Widgets found in the Sidebar
Spread the love


Công nhân đang thi công cây cầu vượt cạn tuyến đường nghìn tỷ ở quận Long Biên.
Cầu vượt cạn tuyến đường nghìn tỷ đồng ở Long Biên thi công trở lại - Ảnh 1.
Cầu vượt cạn tuyến đường nghìn tỷ đồng ở Long Biên thi công trở lại - Ảnh 2.
Cầu vượt cạn tuyến đường nghìn tỷ đồng ở Long Biên thi công trở lại - Ảnh 3.
Cầu vượt cạn tuyến đường nghìn tỷ đồng ở Long Biên thi công trở lại - Ảnh 4.
Cầu vượt cạn tuyến đường nghìn tỷ đồng ở Long Biên thi công trở lại - Ảnh 5.
Cầu vượt cạn tuyến đường nghìn tỷ đồng ở Long Biên thi công trở lại - Ảnh 6.
Cầu vượt cạn tuyến đường nghìn tỷ đồng ở Long Biên thi công trở lại - Ảnh 7.
Cầu vượt cạn tuyến đường nghìn tỷ đồng ở Long Biên thi công trở lại - Ảnh 8.

Sau nhiều năm, dự án trọng điểm của quận Long Biên nay hoạt động trở lại.

Cầu vượt cạn tuyến đường nghìn tỷ đồng ở Long Biên thi công trở lại - Ảnh 9.
Cầu vượt cạn tuyến đường nghìn tỷ đồng ở Long Biên thi công trở lại - Ảnh 10.
Cầu vượt cạn tuyến đường nghìn tỷ đồng ở Long Biên thi công trở lại - Ảnh 11.
Cầu vượt cạn tuyến đường nghìn tỷ đồng ở Long Biên thi công trở lại - Ảnh 12.

Thời gian thực hiện dự án là 2017 – 2020 nhưng cho đến nay, dự án mới bắt đầu có hoạt động thi công mới tại vị trí cầu vượt qua đường Nguyễn Văn Cừ.

Cầu vượt cạn tuyến đường nghìn tỷ đồng ở Long Biên thi công trở lại - Ảnh 13.

Facebook Comments Box

By Admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *