No Widgets found in the Sidebar
Spread the love


Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE), bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Kế toán trưởng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank – Mã: VPB) đã bán 10.000 cổ phiếu VPB nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân. Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh trong thời gian 23/2 – 24/3.

Trước đó, bà Hằng đăng ký bán 170.000 cổ phiếu, nhưng chỉ bán được gần 6% do chưa khớp được lệnh phù hợp. Sau giao dịch, Kế toán trưởng VPBank đã giảm lượng cổ phiếu VPB sở hữu từ 381.940 cổ phiếu xuống còn 371.940 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0,006%.

Cũng trong khoảng thời gian trên, Công đoàn VPBank đã bán ra 375.000 cổ phiếu VPB theo phương thức khớp lệnh để phục vụ nhu cầu tài chính công đoàn. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu công đoàn nắm giữ giảm còn 7,2 triệu cổ phiếu, tương đương 0,107% vốn điều lệ ngân hàng.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Tổng Giám đốc VPBank vừa đăng ký mua vào 350.000 cổ phiếu VPB phục vụ nhu cầu tài chính. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh từ ngày 27/3 đến ngày 25/4/2023. Nếu thành công, Phó Tổng Giám đốc VPBank sẽ nâng lượng cổ phiếu VPB nắm giữ từ 572.364 lên 922.364 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu 0,01368%.

Trên thị trường, cổ phiếu VPBank vừa trải qua 4 phiên tăng liên tiếp, lên 21.150 đồng. Tính từ đầu tháng 3, cổ phiếu này đã tăng tổng cộng 24% và là một trong những mã tăng giá tốt nhất nhóm ngân hàng.

Về hoạt động kinh doanh, VPBank kết thúc năm 2022 với lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 21.219 tỷ đồng, lọt Top 5 ngân hàng có lãi cao nhất. Động lực tăng trưởng của ngân hàng chủ yếu ở những tháng đầu năm, đặc biệt là trong quý 1 ngân hàng có lợi nhuận đột biến nhờ thỏa thuận độc quyền bancassurance.

Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản VPBank đạt 631.074 tỷ đồng, tăng 15,3% so với năm 2021. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 23,4% lên 438.338 tỷ đồng.

VPBank thuộc nhóm những ngân hàng có tăng trưởng tiền gửi khách hàng mạnh mẽ nhất trong năm qua, với mức tăng trưởng tới 25,4%, số dư đạt 303.151 tỷ đồng. Tăng trưởng này chủ yếu nhờ nhóm khách hàng hộ kinh doanh, cá nhân (tăng 47,3% lên 168.798 tỷ đồng).

Nợ xấu của VPBank hợp nhất (bao gồm công ty tài chính) là 4,73%. Đối với ngân hàng riêng lẻ, tỷ lệ này tăng nhẹ từ 1,98% năm 2021 lên 2,19%.

Facebook Comments Box

By Admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *