No Widgets found in the Sidebar
Spread the love


Trả lời cử tri, Bộ Xây dựng cho biết, trong thời gian qua, Bộ đã tổ chức rà soát tình hình thực tế về quy hoạch, đầu tư xây dựng hệ thống bến, bãi đỗ xe tại các địa phương. Kết quả rà soát cho thấy thực trạng phát triển bến bãi đỗ xe đô thị còn nhiều bất cập, dẫn đến không đáp ứng được nhu cầu.

Lý do bãi đỗ xe ở đô thị rất thiếu, nhiều bất cập - Ảnh 1.

Bãi đỗ xe đô thị nhiều bất cập.

Hiện nay, bãi đỗ xe trong đô thị, đặc biệt là tại các khu vực trung tâm đô thị lớn, như: Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng… còn thiếu nhiều so với nhu cầu của người dân. Tỷ lệ đất xây dựng bến, bãi đỗ xe thực tế trên đất xây dựng đô thị đạt rất thấp so với quy chuẩn và yêu cầu của các đồ án quy hoạch.

Bộ Xây dựng chỉ ra nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là do khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng (đặc biệt là đối với các khu vực trung tâm đô thị); đồng thời, do chính sách về đầu tư, giá, phí trong công tác đầu tư, xây dựng và khai thác bãi đỗ xe đô thị chưa thực sự khuyến khích thúc đẩy sự phát triển của bến, bãi đỗ xe.

Về quy định pháp luật, Bộ Xây dựng cho biết, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành gồm: Luật Quy hoạch, quy chuẩn về quy hoạch xây dựng, quy chuẩn, tiêu chuẩn về hạ tầng giao thông đô thị.

Trong đó, có quy định bắt buộc về việc phát triển bến bãi đỗ xe, đặc biệt đối với các khu vực trung tâm, khu vực phát sinh nhu cầu đỗ xe lớn như tòa nhà chung cư, trung tâm thương mại, công sở và các khu vực đầu mối giao thông công cộng khối lượng lớn.

Về nội dung cử tri kiến nghị khi quy hoạch xây dựng các tòa nhà cao tầng cần có giải pháp về bãi đậu, đỗ xe phù hợp. Hiện nay, Bộ Xây dựng đã ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư trong đó đã có quy định về diện tích chỗ để xe (bao gồm xe ô tô, xe máy, xe máy điện, xe đạp) để đáp ứng nhu cầu đỗ xe tại các khu vực phát sinh nhu cầu đỗ xe lớn, tòa nhà cao tầng và nhà chung cư.

Bộ Xây dựng cho biết, hiện Bộ đang chủ trì xây dựng Luật Quản lý phát triển đô thị và Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn. Bộ Xây dựng ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri để nghiên cứu trong quá trình dự thảo các Luật nêu trên, theo hướng xây dựng các quy định yêu cầu các tòa nhà cao tầng phải có giải pháp về bãi đậu, đỗ xe phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.Facebook Comments Box

By Admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *