No Widgets found in the Sidebar
Spread the love


Mới đây, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến trong toàn hệ thống.

Ông Phạm Toàn Vượng – Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc Agribank cho biết, ngày 24/6/2023, Quốc hội thông qua Nghị quyết chấp thuận chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Agribank tương ứng với số lợi nhuận còn lại Agribank thực nộp Ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2023, tối đa là 17.100 tỷ đồng. Trong đó 6.753 tỷ đồng được thực hiện từ dự toán chi ngân sách trung ương năm 2023 đã được Quốc hội phê duyệt; phần còn lại 10.347 tỷ đồng được bố trí từ Ngân sách Nhà nước và thực hiện chuyển cấp trong năm 2024.

Về hoạt động kinh doanh, đến 30/6/2023, tổng tài sản Agribank đạt trên 1,9 triệu tỷ đồng; nguồn vốn đạt trên 1,75 triệu tỷ đồng; dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 1,46 triệu tỷ đồng; các tỷ lệ an toàn hoạt động đảm bảo theo quy định.

Agribank tiếp tục giữ vững vai trò chủ lực trong đầu tư phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, với tỷ trọng đầu tư cho khu vực “Tam nông” chiếm khoảng 65%/tổng dư nợ, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong thị phần tín dụng đầu tư nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam.

Agribank cũng cho biết trong nửa đầu năm đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ nền kinh tế vượt qua khó khăn, nỗ lực hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả. Agribank đã 7 lần điều chỉnh giảm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng. Agribank đồng thời triển khai các chính sách khác như chính sách cơ cấu lại nợ theo Thông tư 02, đến hết tháng 6 Agribank đã cơ cấu lại nợ cho hơn 2.000 khách hàng. Ngoài ra, Agribank đã hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31, với doanh số cho vay là 10.813 tỷ đồng, dư nợ 4.973 tỷ đồng, số tiền hỗ trợ lãi suất là 57,4 tỷ đồng.

Ngân hàng triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi cho khách hàng như: chương trình tín dụng ưu đãi đối với khách hàng doanh nghiệp với quy mô lên đến 100.000 tỷ đồng và 500 triệu USD; Chương trình cho vay tiêu dùng ưu đãi đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước với tổng nguồn vốn cho vay lên đến 15.000 tỷ đồng…

Facebook Comments Box

By Admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *