No Widgets found in the Sidebar
Spread the love


Tham dự đại hội có lãnh đạo NHNN chi nhánh Hà Nội, lãnh đạo PVcomBank và 66 cổ đông thay mặt cho hơn 7.300 cổ đông của ngân hàng, đại diện cho 84,2% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại đại hội, PVcomBank đã báo cáo trước các cổ đông những kết quả đạt được trong công tác quản trị, điều hành và các lĩnh vực hoạt động kinh doanh trong năm 2022 đồng thời đưa ra những kế hoạch, mục tiêu cụ thể, rõ ràng cho năm tài chính 2023.

Trong bối cảnh kinh tế – xã hội năm 2022 với nhiều biến động và khó khăn, PVcomBank đã nỗ lực bám sát các chính sách kinh tế vĩ mô, các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam để hoàn thành kế hoạch đề ra, tích cực đẩy mạnh hoạt động kinh doanh theo mô hình ngân hàng thương mại hiện đại.

Nhờ theo dõi chặt chẽ diễn biến của thị trường, PVcomBank đã đưa ra chính sách điều hành linh hoạt, phù hợp, phát triển đa dạng nguồn vốn huy động đảm bảo thanh khoản, đáp ứng các nhu cầu kinh doanh của ngân hàng. Trong đó huy động vốn khách hàng tăng hơn 15%; tín dụng tăng trưởng đi đôi với chất lượng, hiệu quả và ưu tiên quản trị rủi ro, hỗ trợ khách hàng kịp thời và hợp lý, tỷ lệ nợ xấu kiểm soát ở mức 2,05%; doanh thu hợp nhất đạt 117% kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất bằng 110% kế hoạch năm.

Trong năm 2022, PVcomBank cũng đạt được những kết quả vượt trội về nền tảng khách hàng và doanh thu từ dịch vụ: Số lượng khách hàng tăng 37%; Doanh số Thanh toán quốc tế và Tài trợ thương mại tăng 77%; Doanh thu từ dịch vụ tăng 50% so với năm 2021. Ngân hàng cũng tập trung nguồn lực cả về tài chính và con người để tiếp tục hoàn thành các công việc đề ra trong lộ trình chuyển đổi số giai đoạn 2020 – 2025.

Theo lãnh đạo ngân hàng, những kết quả đạt được trong năm 2022 là nền tảng quan trọng để PVcomBank đề ra mục tiêu và kế hoạch hành động cụ thể cho năm 2023 – năm đánh dấu tròn một thập kỷ ra mắt thị trường tài chính ngân hàng.

“Ngân hàng nhận định rõ, tình hình kinh tế nói chung và hoạt động của ngành tài chính ngân hàng nói riêng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Trên cơ sở đó, PVcomBank tiếp tục xác định mục tiêu tăng trưởng ổn định, nâng cao hiệu quả hoạt động, đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi số toàn diện từ vận hành đến kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, gia tăng năng lực phục vụ và trải nghiệm cho khách hàng trên mọi điểm chạm” – lãnh đạo ngân hàng nói với cổ đông.

Theo đó, PVcomBank đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất và lợi nhuận hợp nhất năm 2023 đạt lần lượt gần 15.560 tỷ đồng và 109 tỷ đồng.

Ngân hàng sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 gồm: Nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng trưởng phù hợp, đảm bảo hiệu quả, chủ động kiểm soát rủi ro; Tập trung công tác chuyển đổi số, xây dựng chiến lược tổng thể với việc xác định tầm nhìn số, lộ trình triển khai cụ thể và tích hợp, đồng bộ thông tin/dữ liệu hóa SXKD với nhóm khách hàng chiến lược; Tập trung phát triển khách hàng theo các ngành trọng tâm, xây dựng các gói giải pháp chuyên biệt cho từng phân khúc; Kiện toàn hệ thống quản trị rủi ro; Tập trung thực hiện công tác thu hồi, xử lý nợ; Phát triển nguồn nhân lực; Đảm bảo hiệu quả kinh doanh trong việc phát triển mạng lưới, chi nhánh, phòng giao dịch của PVcomBank và phù hợp với chỉ đạo của NHNN.

Phát biểu tại đại hội, ông Trần Quốc Hùng, Phó giám đốc chi nhánh NHNN Hà Nội đã ghi nhận những nỗ lực của PVcomBank trong hoạt động. Ông Hùng đồng thời mong Tập đoàn Dầu khí có những hỗ trợ thêm với ngân hàng để PVcomBank có cơ hội nhiều hơn trong việc tiếp cận được các công ty, khách hàng trong hệ sinh thái của Tập đoàn để giảm được chi phí giá vốn và nâng cao thu nhập, tài chính cho PVcomBank. Về phía NHNN cũng cam kết hỗ trợ và đồng hành cùng, hỗ trợ các TCTD nói chung, PVcomBank nói riêng phát triển bài bản, bình đẳng, lành mạnh, hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn mà ngân hàng đề xuất, kiến nghị. Ông Hùng tin rằng với nền tảng đã xây dựng trong năm 2022, PVcomBank sẽ hoàn thành các mục tiêu đề ra cho 2023.

Cũng trong khuôn khổ Đại hội, các cổ đông đã lắng nghe và thông qua nhiều nội dung quan trọng khác với tỷ lệ đồng thuận cao như: Báo cáo hoạt động năm 2022 và nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát; Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023; Báo cáo tài chính kiểm toán 2022; Báo cáo kết quả triển khai Đề án tái cơ cấu PVcomBank và xây dựng lộ trình tái cơ cấu đến năm 2030; Phương án phân bổ lợi nhuận 2022; Sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng…

Facebook Comments Box

By Admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *