No Widgets found in the Sidebar
Spread the love


UBND tỉnh Quảng Nam vừa có quyết định về việc thu hồi đất, giao đất cho Công ty TNHH Thiên Vương Hội An để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Đông Bắc (giai đoạn 2) tại phường Sơn Phong và phường Cẩm Châu, TP. Hội An (đợt 1).

Theo đó, tỉnh Quảng Nam thu hồi 23.276,8m2 đất do UBND phường Sơn Phong và UBND phường Cẩm Châu quản lý. Trong đó: Đất do UBND phường Sơn Phong quản lý là 10.953,5m2; đất do UBND phường Cẩm Châu quản lý là 12.323,3m2.

UBND tỉnh Quảng Nam giao 34.222,1m2, bao gồm toàn bộ diện tích thu hồi trên và 10.945,3m2 đất được UBND TP. Hội An thu hồi theo thẩm quyền cho Công ty TNHH Thiên Vương Hội An để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Đông Bắc (giai đoạn 2) tại phường Sơn Phong và phường Cẩm Châu, TP. Hội An (đợt 1).

Trong đó, đất giao thu tiền sử dụng đất (đất ở khai thác) là 11.568,3m2; đất giao không thu tiền sử dụng đất là 22.653m2 (đất công cộng 306,63m2; đất tái định cư 7.531,74m2; đất hạ tầng kỹ thuật, giao thông là 14.815,43 m2).

Quảng Nam giao hơn 34.000m2 đất cho Công ty Thiên Vương Hội An làm khu dân cư - Ảnh 1.

UBND tỉnh Quảng Nam giao 34.222,1m2 cho Công ty TNHH Thiên Vương Hội An để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Đông Bắc (giai đoạn 2) tại TP. Hội An. Ảnh: Thành Vân.

Đối với đất giao có thu tiền sử dụng đất, thời hạn là 50 năm kể từ ngày ký quyết định giao đất; người mua nhà gắn liền với quyền sử dụng đất hoặc nhận chuyển nhượng đất ở phân lô được sử dụng ổn định lâu dài. Còn đất giao không thu tiền sử dụng đất, khi kết thúc dự án, chủ đầu tư phải bàn giao cho địa phương quản lý.

“Công ty TNHH Thiên Vương Hội An chỉ được chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau khi đã hoàn thành hạ tầng theo quy hoạch chi tiết (1/500) và được Sở Xây dựng có ý kiến chấp thuận bằng văn bản”, UBND tỉnh Quảng Nam lưu ý.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty TNHH Thiên Vương Hội An có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất và các khoản thu khác về đất vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định; sử dụng đất đúng vị trí, diện tích, mục đích được Nhà nước giao.

Đồng thời, thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Đông Bắc (giai đoạn 2) theo đúng hồ sơ thiết kế và quy hoạch chi tiết được UBND tỉnh phê duyệt; thực hiện đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường được UBND tỉnh phê duyệt và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; đảm bảo công tác phòng, chống cháy nổ. Bàn giao toàn bộ công trình hạ tầng kỹ thuật sau khi hoàn thành cho địa phương quản lý.

Sở TN&MT có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục Quản lý đất đai phối hợp với Phòng TN&MT Hội An, UBND phường Sơn Phong và UBND phường Cẩm Châu thực hiện việc bàn giao khu đất ngoài thực địa cho Công ty TNHH Thiên Vương Hội An; tham mưu UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Xây dựng theo dõi kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Đông Bắc (giai đoạn 2) của Công ty TNHH Thiên Vương Hội An theo quy hoạch chi tiết và quản lý xây dựng được phê duyệt…Facebook Comments Box

By Admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *