No Widgets found in the Sidebar
Spread the love


Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh vừa ký văn bản yêu cầu rà soát các dự án treo, dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 975-CV/TU ngày 09/5/2022 về việc rà soát các dự án treo, dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh yêu cầu Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các Sở Công Thương, TN&MT, Xây dựng; Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành tổng rà soát các dự án treo, dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh, kể cả trong các khu, cụm công nghiệp, tính đến thời điểm 30/4/2022.

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu phân loại, đề xuất hướng xử lý các dự án treo, chậm tiến độ nếu có. Sở KH&ĐT Quảng Nam phải dự thảo báo cáo của UBND tỉnh trước ngày 1/7/2022 để tổ chức họp góp ý hoàn chỉnh tham mưu Ban cán sự đảng UBND tỉnh ký trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo trước ngày 30/7/2022.

 Quảng Nam tổng rà soát các dự án treo, chậm tiến độ - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu tổng rà soát các dự án treo, dự án chậm tiến độ kể cả trong các các khu, cụm công nghiệp, báo cáo của UBND tỉnh trước ngày 1/7/2022.

 Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu các Sở, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh và các địa phương chịu trách nhiệm phối hợp cung cấp các thông tin, tài liệu theo đề nghị của Sở KH&ĐT.

Trước đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam cho biết, từ ngày 1/7/2014 – 30/12/2021, qua thanh tra, kiểm tra, tỉnh phát hiện có 62 đơn vị, tổ chức (theo thống kê chưa đầy đủ) có dấu hiệu vi phạm pháp luật đã thực hiện thu hồi diện tích đất 13.619.684 m2 do vi phạm pháp luật.

Đến ngày 31/12/2021, 18 đơn vị đã khắc phục sai phạm có liên quan. Đến ngày 1/3/2022, tỉnh Quảng Nam vẫn còn 11 đơn vị tổ chức sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai (dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc chậm tiến độ sử dụng đất 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư; các dự án được gia hạn; các dự án chậm tiến độ sử dụng đất vì lý do bất khả kháng).

Đa số các vi phạm nói trên đã được phát hiện và xử lý từ nhiều năm trước tuy nhiên hiện vẫn đang vi phạm.Facebook Comments Box

By Admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *