No Widgets found in the Sidebar
Spread the love


Theo báo cáo của Sở Xây dựng Thanh Hoá, 5 đơn vị sự nghiệp (Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng công trình; Ban QLDA Đầu tư công trình giao thông Thanh Hoá; Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa; Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp; Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông và điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng) về làm việc tại Khu trung tâm hội nghị Hàm Rồng (phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa) chưa thực hiện do khi thực hiện sẽ

phát sinh các cơ sở dôi dư

mà các đơn vị nêu trên hiện đang sử dụng.

Việc bố trí 2 đơn vị gồm, Đoàn Quy hoạch và thiết kế thuỷ lợi, Chi cục Thuỷ lợi về làm việc tại trụ sở cũ của Kho bạc Nhà nước thành phố Thanh Hóa chưa được triển khai do 2 trụ sở của Kho bạc Nhà nước Thanh Hoá

chưa được bàn giao về UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý, sử dụng.

Việc bố trí Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo và Ban Thi đua – Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ về làm việc tại Khu trung tâm đào tạo và chuyển giao công nghệ tỉnh, chưa được thực hiện do việc di chuyển trên chỉ là di chuyển tạm thời trong thời gian ngắn trong khi Trụ sở hợp khối sắp hoàn thành và phải di chuyển về trụ sở hợp khối theo đúng dự án đã phê duyệt…

Theo Sở Xây dựng Thanh Hóa, hiện nay, Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các đồ án quy hoạch phân khu đang được UBND thành phố Thanh Hóa triển khai việc lập. Do vậy, việc hoàn thiện phương án di dời các cơ quan, công sở trên địa bàn thành phố Thanh Hóa khi chưa có quy hoạch phân khu sẽ không có cơ sở đánh giá sự phù hợp về quy hoạch, dẫn đến

không có tính khả thi của phương án tổng thể và không đủ cơ sở để triển khai thực hiện.

Sở Xây dựng đề xuất tạm thời dừng việc thực hiện di dời các cơ quan, công sở đến khi các đồ án quy hoạch phân khu trên địa bàn thành phố được phê duyệt…

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có ý kiến chỉ đạo, thống nhất với báo cáo, đề xuất của Sở Xây dựng; đồng thời giao Sở Xây dựng chủ trì thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện lập, thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu thành phố Thanh Hóa; đối với các cơ quan, đơn vị đủ điều kiện thực hiện di chuyển trụ sở thì khẩn trương đôn đốc, triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ yêu cầu…

Trước đó, tại Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hóa số 799 (ngày 4/5/2022) về phương án bố trí trụ sở làm việc cho các cơ quan, đơn vị cần di chuyển để thực hiện đầu tư xây dựng Khu vực hồ Thành theo quy hoạch, có nêu: Cơ bản thống nhất với phương án bố trí trụ sở làm việc cho các cơ quan, đơn vị cần di chuyển để thực hiện đầu tư xây dựng Khu vực Hồ Thành. Cụ thể như, bố trí 5 đơn vị sự nghiệp, gồm: Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng công trình (thuộc Sở Xây dựng); Ban QLDA Đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa; Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa; Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp; Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông và điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng (thuộc Sở Giao thông – Vận tải), về làm việc tại Khu trung tâm hội nghị Hàm Rồng (địa chỉ: Đường Yên Ngựa, phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa). Bố trí 2 đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, gồm Đoàn quy hoạch và thiết kế thuỷ lợi, Chi cục Thuỷ lợi về làm việc tại trụ sở cũ của Kho bạc Nhà nước TP Thanh Hóa (Địa chỉ số 8, đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, Tp Thanh Hóa)…

Facebook Comments Box

By Admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *