No Widgets found in the Sidebar
Spread the love


Theo báo cáo tài chính quý III của VPBank, số lượng nhân sự làm việc trên toàn hệ thống (bao gồm ngân hàng mẹ và 3 công ty con) tính đến cuối tháng 9 là 29.104 người, tăng 3.481 người so với cuối năm trước. Trong đó, riêng ngân hàng mẹ có 12.399 nhân sự, tăng 2.318 người; tổng số lượng nhân sự làm việc tại VPBank AMC, FECredit, Chứng khoán VPBank là 16.705 người, tăng 1.163 người.

Với số lượng trên, VPBank hiện là ngân hàng tư nhân có quy mô nhân sự hợp nhất lớn nhất hệ thống và ngang ngửa với hai ông lớn nhà nước VietinBank và BIDV.

Ngày 15/7, ngân hàng này đã hoàn tất việc mua lại 87% cổ phần của Công ty Bảo Hiểm OPES, tuy nhiên chưa được hợp nhất báo cáo tài chính. Vì vậy, số lượng nhân sự làm việc trên toàn hệ thống VPBank có thể sẽ tiếp tục tăng mạnh và có khả năng sớm đứng đầu toàn ngành ngân hàng.

Trong 9 tháng vừa qua, VPBank đã chi hơn 5.855 tỷ đồng để trả lương và thu nhập khác cho nhân viên trên toàn hệ thống, tăng 34,4% so với cùng kỳ 2021. Tính bình quân mỗi nhân sự trực thuộc VPBank có thu nhập 23,75 triệu đồng/tháng, tăng 13,9%; riêng lương là 22,26 triệu đồng, tăng 11,5%.

VPBank chi hơn 5.800 tỷ trả lương cho 29.000 nhân viên - Ảnh 1.

Nguồn: BCTC hợp nhất

Riêng tại ngân hàng mẹ, tổng số tiền chi trả lương và thu nhập khác ở mức gần 2.935 tỷ, tăng 27,2% so với cùng kỳ. Bình quân, mỗi nhân viên tại ngân hàng mẹ có thu nhập 29,01 triệu đồng/người/tháng, tăng 8,6% so với cùng kỳ 2021. Riêng lương là 27,9 triệu đồng/người/tháng, tăng 8,2%.

VPBank chi hơn 5.800 tỷ trả lương cho 29.000 nhân viên - Ảnh 2.

Nguồn: BCTC riêng lẻ

Bên cạnh số tiền trả lương và thu nhập khác, VPBank còn chi ra hàng trăm tỷ cho các khoản trợ cấp và chi đóng góp theo lương cho nhân viên trên toàn hệ thống. Qua đó đưa tổng chi phí cho nhân viên trong 9 tháng đầu năm lên mức 6.136,5 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 61% tổng chi phí hoạt động của VPBank.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận hợp nhất trước thuế VPBank đạt hơn 19.837 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 69% so với cùng kỳ 2021 với động lực chủ yếu đến từ ngân hàng mẹ. Tính bình quân, mỗi nhân sự trên toàn hệ thống VPBank tạo ra khoản lợi nhuận trước thuế gần 80,5 triệu đồng/tháng, riêng ngân hàng mẹ là 197,6 triệu đồng/tháng.Facebook Comments Box

By Admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *